Учебната година за специализираните курсове по пчеларство ще стартира през м. октомври 2018 г. Организират се под формата на работни семинари, съботно-неделни, с продължителност до 30 уч.ч. по следните тематични модули:

1. Съвременни технологии – кошери, пчеларски инвентар;
2. Болести по пчелите и най-често използвани лекарствени препарати;
3. Видове храни и хранене на пчелите;
4. Отглеждане на пчелни майки;
5. Медоносна растителност – фенологичен календар;
6. Еко и биопчеларство – пчелни продукти;
7. Творческо пчеларство – Малъйхин.

На участниците в семинара се издава документ за част от професия „Пчелар“.
Датата, мястото и цената на всеки от семинарите ще бъде съобщавани текущо в сайта и във в-к „Пчели“.
Курса може да се организира на място в пчеларските дружества.

Курс за валидиране на знанията за придобиване на професия „Пчелар”

Съгласно Наредба №2 на МОН от 13.11.2014 год., ЦПО „Иком Интелект” дава възможност на желаещите да се включат в процедура за валидиране и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение за професия „Пчелар” .
Организират се изпити за издаване на удостоверения за професия „Пчелар” всеки месец по допълнително съгласуване на точна дата и час. Същите да имат опит в отглеждането на пчели.

Организация за валидиране на знанията:

1. Подаване на Молба – заявление по образец
2. Самостоятелна подготовка за провеждането на изпита по предварително подготвени от нас учебни материали.
3. Съгласуване на точна дата, час и място за събеседване и изпит

Ръководител на курса: Младен Котларски

След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация.