Съботно-неделен курс.
Осем дни по 4 часа – 32 часа.
Група от 5 човека.
Цена на курса 150.00 лева

Въведение в CorelDRAW
Какво представлява векторната графика и с какво се различава от растерната, начален екран, навигация, инструменти, цветови модели, вмъкване на външен файл, запазване, файлови формати и затваряне на документи, експортиране на файл…

Основни действия в CorelDRAW
Трансформации, копиране, поставяне, клониране и изтриване, подравняване и разпределяне, помощна мрежа, слоеве, групиране…
Инструменти за рисуване, чертане и оформяне на векторни обекти и криви в CorelDRAW
Видове криви, сегменти и възли. моделиране и редактиране, рисуване, изчертаване…
Работа със запълвания, видове запълвания в в CorelDRAW
Запълване, очертаване, очертания…
Специални ефекти в CorelDRAW
Деформация, придаване на обемност, копиране, клониране…
Работа с текст в CorelDRAW
Видове, вмъкване, форматиране, преобразуване

Съботно-неделен курс.
Осем дни по 4 часа – 32 часа.
Група от 5 човека.
Цена на курса: 250.00 лева

Общо въведение и навигация в Adobe Photoshop
Общо представяне на Photoshop, отваряне на файлове, интерфей, файлови формати, прозорци и табулатори, панели и работно пространство, команда Zoom, размер на изображението, запазване на изображението, използване на изображения от интернет…

Основни инструменти в Adobe Photoshop
Tool Panel, Lasso, Quick Selection and Magic Wand Tools, Brush, Color Replacement Tool, Gradient Tool, Blur, Sharpen, Burn and Dodge Tool…

Практическа работа
Обработка на изображения

Всички курсисти получават удостоверение за завършен курс образец 3-37