ДИЗАЙН

ЗА ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент „Дизайн“ е разкрит със Заповед № 324/09.04.2012г. на НАПОО и утвърден с Лицензия № 200312155.
Професионалната квалификация в департамент „Дизайн“ е създадена, съгласно изискванията на Закон за професионално образование и обучение (ЗПОО) и НАПОО.
Учебните програми за отделните професии в областта на аудио-визуалните изкуства и дизайна са разработени от академични преподаватели, рекламни специалисти, изявени в интериорния дизайн и рекламата. Те дават възможност за придобиване на знания и практически умения за успешна реализация по специалността.
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.
Следвайки съвременните тентенции на модерното обучение, Иком Интелект прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията (за работещи по професията).
Възпитаниците на колежа реализират успешно своите знания и умения в интериорния и рекламен дизайн и доказват в действие девиза на колежа „ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ ”

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 214 „Дизайн“
Професия: Код 214010 „Дизайнер“
Специалност: Код 2140106 „Интериорен дизайн“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание »

Професионално направление: Код 214 „Дизайн“
Професия: Код 214010 „Дизайнер“
Специалност: Код 2140112 „Рекламна графика“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание »

Професионално направление: Код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
Професия: Код 213070 „Графичен дизайнер“
Специалност: Код 2130701 „Графичен дизайн“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание »

Професионално направление: Код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
Професия: Код 213060 „Компютърен график“
Специалност: Код 2130601 „Компютърна графика“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание »

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ

Sorry, no posts were found.

НАШИ ПАРТНЬОРИ