КУРС „ИНСТРУКТОР ПО КОНЕН СПОРТ”

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Инструктор” по конен спорт
Специалност: Код 813030„Конен спорт”

Начало на курса:
При сформиране на група
Място на провеждане:
1. гр. Божурище, ул. „Г.Раковски“ № 24 А (в двора на СУ „Летец Христо Топракчиев“)
и:
2.  гр.София, ЧПК „ Иком Интелект“,
ул. „ Христо Белчев“ №21, офис 108

Организацията на обучение е на модулен принцип
І. Базово обучение,
ІІ. Специализирано обучение и
ІІІ. Учебна практика.
Прием:
1. Копие на диплом за завършено средно образование;
2. Заявление – по образец, попълва се на място;
3. Медицинско удостоверение ( от личен лекар );
4. 3 броя снимки (за документи).

Учебната такса са внася по банков път или при откриването на курса

График на курса, учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална квалификация ще бъде дадена от г-жа Софка Младенова – Директор на ЧПК „ Иком Интелект“
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация и придобиване на правоспособност за инструктор по конен спорт, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС.

За повече информация: Учебен отдел 0888 256 354