КУРС ПО MICROSOFT EXCEL

Индивидуално обучение и
Обучение в групи – от 5 до 10 курсиста
Продължителността на курса и цената се съгласуват със заявителя след интервю.

Курсът на обучение по Microsoft Excel включва теоретични знания и практически упражнения.
Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.
След завършване на курса Вие ще можете да създавате електронни таблици, отчети и диаграми и да извършвате изчисления в реално време.