КУРС ПО MICROSOFT WORD

Индивидуално обучение и
Обучение в групи – от 5 до 10 курсиста
Продължителността на курса и цената се съгласуват със заявителя след интервю.

Курсът на обучение по Microsoft Word включва теоретични знания и практически упражнения. Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.
След завършване на курса Вие ще можете свободно да работите и използвате всички възможности на програмата Microsoft Word.