АГРОБИЗНЕС – ПЧЕЛАРСТВО

ЗА ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент „Агробизнес- пчеларство“ е създаден и разкрит с Лиценз № 200312155/16.05.2007 на НАПОО
България има дългогодишни традиции при производството на мед и пчелни продукти, предпоставка за което са разнообразната и богата медоносна растителност на Балканския полуостров, създаваща отлични условия за отглеждането на пчели. Благоприятно влияние оказват и подходящите природни, климатични и екологични условия, които допринасят за постепенното увеличаване на добива на тези продукти през годините.
С възможността за финансова подкрепа по различни европейски програми през последните години се наблюдава тенденция в увеличението броя на пчеларите и пчелните семейства в страната.
Под прякото методическо ръководство на г-н Младен Котларски – главен редактор на вестник „Пчели“ в департамента са разработени различни курсове, съобразени със специфичните географски особености и екология в страната. Цел на екипа е да се използва опита и традицията в пчеларството, и възможностите за прилагани съвременни технологии и пчеларски практики.
Департаментът разполага с разполага с различни учебна библиотека, предоставена от в. „Пчели“. В нея са разработени и подробно описани всички съвременни технологии, с които може да работи всеки пчелар.
Учебните програми са разработени в отделни курсове, съобразно ДОИ за професионална квалификация в професия „Пчелар“ за І, ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация.
Следвайки съвременните тентенции на модерното обучение, „Иком Интелект“ прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията (за работещи по професията).
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.
Възпитаниците на колежа реализират успешно своите знания и доказват в действие девиза на колежа „ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ ”.

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
Професия: Код 621040 „Техник- животновъд“
Специалност: Код 6210406 „Пчеларство и бубарство“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание »

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ

В момента няма обявени курсове. Моля, потърсете ни по-късно.

НАШИ ПАРТНЬОРИ