Специализирани семинари

Учебната година за специализираните курсове по пчеларство ще стартира през м. октомври 2018 г. Организират се под формата на работни семинари, съботно-неделни, с продължителност до 30 уч.ч. по следните тематични модули:

1. Съвременни технологии – кошери, пчеларски инвентар;
2. Болести по пчелите и най-често използвани лекарствени препарати;
3. Видове храни и хранене на пчелите;
4. Отглеждане на пчелни майки;
5. Медоносна растителност – фенологичен календар;
6. Еко и биопчеларство – пчелни продукти;
7. Творческо пчеларство – Малъйхин.

На участниците в семинара се издава документ за част от професия „Пчелар“.
Датата, мястото и цената на всеки от семинарите ще бъде съобщавани текущо в сайта и във в-к „Пчели“.
Курса може да се организира на място в пчеларските дружества.