ТУРИЗЪМ

ЗА ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент „Туризъм“ е създаден и разкрит с лиценз № 200312155/16.05.2007 на НАПОО и Заповед № РД 14-356/22.07.2008г. на МОН като „Предприемачество и мениджмънт в туризма“
Бързото развитието на националното културно-историческо дело наложи създаването на професионални кадри от нов тип в сферата на туризма.
В продължение на 10 години различни фирми и сдружения в туристическия бизнес подкрепиха развитието на професиите от департамента с цел повишаване качеството на туристическото обслужване в страната.
Учебните програми в отделните професии са разработени от изявени хотелиери, ресторантьори , академични преподаватели и други специалисти от туристическия бранш.Това даде възможност на нашите възпитаници професионално да израстнат и да се реализират в различни нива на управление в туризма.
Следвайки съвременните тенденции на модерното обучение, „Иком Интелект“ прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията (за работещи по професията).
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.
Колежът спонсорира и съдейства на издатели за създаване на специализирана учебна литература в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. Богатата учебна библиотека, с която разполага департамента, дава възможност на владеещи английски език да използват и оригинални американски учебници по отделните дисциплини
Възпитаниците на колежа реализират успешно своите знания и доказат в действие девиза на колежа „ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ“

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
Професия: Код 811010 „Хотелиер“
Специалност: Код 8110101 „Организация на хотелиерството“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
Професия: Код 811020 „Администратор в хотелиерството“
Специалност: Код 81102001 „Организация на обслужването в хотелиерството“
Степен на професионална квалификация: трета

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
Професия: Код 811060 „Ресторантьор“
Специалност: Код 8110602 „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 812 „Пътувания, туризъм и свободното време“
Професия: Код 812030 „Екскурзовод“
Специалност: Код 8120301 „Екскурзоводно обслужване“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 812 „Пътувания, туризъм и свободното време“
Професия: Код 812010 „Организатор на туроператорска и агентска дейност“
Специалност: Код 8120101 „Организация на туризма и свободното време“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »