Базов курс по Adobe Photoshop

Съботно-неделен курс.
Осем дни по 4 часа – 32 часа.
Група от 5 човека.
Цена на курса: 250.00 лева

Общо въведение и навигация в Adobe Photoshop
Общо представяне на Photoshop, отваряне на файлове, интерфей, файлови формати, прозорци и табулатори, панели и работно пространство, команда Zoom, размер на изображението, запазване на изображението, използване на изображения от интернет…

Основни инструменти в Adobe Photoshop
Tool Panel, Lasso, Quick Selection and Magic Wand Tools, Brush, Color Replacement Tool, Gradient Tool, Blur, Sharpen, Burn and Dodge Tool…

Практическа работа
Обработка на изображения

Всички курсисти получават удостоверение за завършен курс образец 3-37