ИСТОРИЯ

ИКОМ ИНТЕЛЕКТ ” ООД – история накратко:

•1992 г. – Създаване на „Иком Интелект” ООД
•1994 г. – Подписване на договор за организиране на дистанцинно обучение в България с Cook’s Institute of Electronics Engineering (CIEE) – USA.
•1996 г. – Разкриване на Частно Професионално Училище по икономика и мениджмънт – София.
•1997 г. – Учредяване и членство на Българска Асоциация на Частните Училища (БАЧУ).
•1998 г. – Дипломиране на първи випуск „Икономист-мениджър” на „Иком Интелект” и CIEE.
•1999 г. – Приети за членове в National Management Association /NMA/ – USA.
•2000 г. – Академичен одит от „Национална асоциация на частните, нетрадиционни училища и колежи” в САЩ.
•2002 г. – Преобразуване на ЧП Училище „Иком Интелект” в Професионален Колеж.
•2003 г. – Създаване на Частна Професионална Гимназия – гр. Плевен.
•2003 г. – Лиценз на МОН за професии „Маркетолог” и „Екскурзовод-аниматор”.
•2003 г. – Приет за член на Българския съюз на частните предприемачи – „ВЪЗРАЖДАНЕ”
•2004 г. – Създаване на Център за Професинално Обучение – Лиценз на НАПОО.
•2004 г. – Лиценз на МОМН за професия „Техник на компютърни системи”.
•2005 г. – Обявяване на Иком Интелект за Колеж на годината от фондация „Човешки ресурси”.
•2007 г. – Разкриване на Частни Професионални Колежи в градовете Монтана и Плевен. 2007 г. – Договор за партньорство и продължаващо обучение от колежа в бакалавърска степен с университет EUROPEAN UNIVERSITY – Испания (Барселона).
•2007 г. – Стартиране на обучение с преподаване на английски език за професията „Икономист мениджър” съгласно Европейска квалификационна рамка.
•2008 г. – Разкриване на Частен професионален колеж в град Хасково.
•2008 г. – Лиценз на МОМН за професия „Фирмен мениджър” (в туризъм, строителство, транспорт).
•2009 г. – Договор за партньорство и продължаващо обучение от колежа в бакалавърска степен с университет UNIVERSITY OF NICOSIA – Кипър.
•2010 г. – Лиценз на МОМН за професия „Проектант на компютърни мрежи”.
•2011 г. – Лиценз на МОМН за професия „Репортер и водещ” (на радио и ТV предаване).
•2011 г. – Договор за партньорство и продължаващо обучение от колежа в бакалавърска степен с университет VAN HALL LARENSTEIN – Холандия.
•2011-2012 учебна година – 20 години „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”.
•2014 г. – Лиценз на МОН за професия „Треньор по конен спорт“.
•2015 г. – Създаване на програми за професия „Пчеларство“.
•2016-2017 учебна година – 25 години „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”.
•2017-2018 учебна година – ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” ЕООД – Институцията е вписана в Регистъра на професионалните колежи на основание Заповед № РД14-406/28.09.201 г. на МОН