• НИЕ ЗНАЕМ
  • НИЕ МОЖЕМ

ЗА НАС

• Учите там, където живеете и работите • Интересни, търсени професии • Безплатни учебни помагала с възможност за online обучение • Държавен документ с европейска валидност – свидетелство за степен на професионална квалификация или удостоверение за част от професия • Възможност за продължаване на образованието в по-висока степен (бакалавър): 2 години в колеж + 2 години във висше училище • Достъпни учебни такси с възможност за разсрочено плащане.