• НИЕ ЗНАЕМ
  • НИЕ МОЖЕМ
4spk1.html

ПРИЕМ – УЧЕБНА 2022-2023 г.

за IV степен на професионална квалификация

 

Професия

Специалност

Форми на обучение

Редовно

Задочно

Дистанционно

Учебни такси за един семестър в левове

345020 Фирмен мениджър

3450212 Предприемачество и мениджмънт

650.00

 

400.00

450.00

Учебен график

30.09.

30.10.

текущо

523100 Проектант компютърни мрежи

5231001 Компютърни мрежи

650.00

400.00

450.00

Учебен график

30.09.

30.10.

текущо

813030 Треньор

8130301 Конен спорт

800.00

500.00

550.00

Учебен график

30.09.

04.10.

-

 

Общи условия за прием:

 

·        Продължителност– до 2 години (4 семестъра);

·        Завършеносредно образование – копие на диплома;

·        Медицинскосвидетелство – физически и психически здрав за професията;

·        Четириброя снимки – паспортен формат

·        Договорза обучение.

ПРИЕМ – УЧЕБНА 2022-2023 г.

КУРСОВЕ за част от професиите на IV степен на професионална квалификация

Наименование на курса

Групово

Индивидуално

345020
Фирмен мениджър

Курс
„Офис – мениджър“

Курс „Фирмена култура и етика“

Курс „Маркетинг“

Курс „Реклама“

Курс „Информационни компютърни технологии“ – работа с компютър“

523100 Проектант компютърни мрежи

Курс по мрежова и компютърна сигурност

813030
Треньор по конен спорт

Курс
„Инструктор по конен спорт“

Старт
– 26.09.

Курс

Курс

Курс

Общи
условия за прием

Завършено средно образование – копие на диплома;

Медицинско свидетелство – изически и психически здрав за професията;

Четири броя снимки – паспортен формат

Договор за обучение

Подробна информация за обучението по отделните професии – ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕПАРТАМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕПАРТАМЕНТИ

ЗА НАС

• Учите там, където живеете и работите • Интересни, търсени професии • Безплатни учебни помагала с възможност за online обучение • Държавен документ с европейска валидност – свидетелство за степен на професионална квалификация или удостоверение за част от професия • Възможност за продължаване на образованието в по-висока степен (бакалавър): 2 години в колеж + 2 години във висше училище • Достъпни учебни такси с възможност за разсрочено плащане.