• НИЕ ЗНАЕМ
  • НИЕ МОЖЕМ
ПРИЕМ – УЧЕБНА 2023-2024 г.
за IV степен на професионална квалификация

Професия
Специалност
Форми на обучение
РедовноЗадочноДистанционно
345020 Фирмен мениджър
3450212 Предприемачество и мениджмънт
Учебни такси за един семестър в левове
650.00400.00450.00
Учебен график
30.09.30.10.текущо
523100 Проектант компютърни мрежи
5231001 Компютърни мрежи
Учебни такси за един семестър в левове
650.00400.00450.00
Учебен график
30.09.30.10.текущо
813030 Треньор
8130301 Конен спорт
Учебни такси за един семестър в левове
800.00500.00550.00
Учебен график
30.09.04.10.-
Общи условия за прием:
• Продължителност– до 2 години (4 семестъра);
• Завършено средно образование – копие на диплома;
• Медицинско свидетелство – физически и психически здрав за професията;
• Четири броя снимки – паспортен формат
• Договор за обучение.
ПРИЕМ – УЧЕБНА 2023-2024 г.
КУРСОВЕ за част от професиите на IV степен на професионална квалификация
Наименование на курсаГруповоИндивидуално
345020 Фирмен мениджър
Курс „Офис – мениджър“
Курс „Фирмена култура и етика“
Курс „Маркетинг“
Курс „Реклама“
Курс „Информационни компютърни технологии“ – работа с компютър“
523100 Проектант компютърни мрежи
Курс по мрежова и компютърна сигурност
813030 Треньор по конен спорт
Курс „Инструктор по конен спорт“Старт – 26.09.
Общи условия за прием:
• Продължителност– до 2 години (4 семестъра);
• Завършено средно образование – копие на диплома;
• Медицинско свидетелство – физически и психически здрав за професията;
• Четири броя снимки – паспортен формат
• Договор за обучение.
Подробна информация за обучението по отделните професии – ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕПАРТАМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕПАРТАМЕНТИ

ЗА НАС

• Учите там, където живеете и работите • Интересни, търсени професии • Безплатни учебни помагала с възможност за online обучение • Държавен документ с европейска валидност – свидетелство за степен на професионална квалификация или удостоверение за част от професия • Възможност за продължаване на образованието в по-висока степен (бакалавър): 2 години в колеж + 2 години във висше училище • Достъпни учебни такси с възможност за разсрочено плащане.