ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ

Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионално обучение