КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗА ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент „Компютърни технологии“ е разкрит със Заповед № РД 14-121/12.07.2004г. на МОН и потвърдена в Регистъра на МОН със Заповед № РД 14-406/28.09.2017г.
Професионалната квалификация в департамент Компютърни технологии е създадена, съгласно изискванията на Закон за професионално образование и обучение (ЗПОО) и МОН.
Учебните програми за отделните професии в областта на информационните технологии и мрежи са разработени от академични преподаватели, сервизни специалисти и изявени компютърни инженери. Те дават възможност за придобиване на знания, свързани с изграждане и администриране на компютърни мрежи, поддържане и актуализация на системен и потребителски софтуер, мониторинг на хардуера и своевременен ъпгрейд.
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.
Следвайки съвременните тенденции на модерното обучение, Иком Интелект прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията ( за работещи по професията).
Възпитаниците на колежа реализират успешно своите знания и умения в компютърните технологии и доказаха в действие девиза на колежа „ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ ”

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
Професия: Код 523100 „Проектант на компютърни мрежи“
Специалност: Код 5231001 „Компютърни мрежи“
Степен на професионална квалификация: четвърта
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
Професия: Код 523050 „Техник на компютърни системи“
Специалност: Код 5230502 „Компютърни мрежи“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 482 „Приложна информатика“
Професия: Код 482030 „Оператор на компютър“
Специалност: Код 4820301 „Текстообработване“
Степен на професионална квалификация: първа

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ
КУРС ПО MICROSOFT WORD

КУРС ПО MICROSOFT WORD

Индивидуално обучение и
Обучение в групи – от 5 до 10 курсиста
Продължителността на курса и цената се съгласуват със заявителя след интервю.

Курсът на обучение по Microsoft Word включва теоретични знания и практически…

КУРС ПО MICROSOFT EXCEL

КУРС ПО MICROSOFT EXCEL

Индивидуално обучение и
Обучение в групи – от 5 до 10 курсиста
Продължителността на курса и цената се съгласуват със заявителя след интервю.

Курсът на обучение по Microsoft Excel включва теоретични знания и практически…

НАШИ ПАРТНЬОРИ