стопанско управление

ЗА ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент „Дизайн“ е разкрит със Заповед № 324/09.04.2012г. на НАПОО и утвърден с Лицензия № 200312155.
Професионалната квалификация в департамент „Дизайн“ е създадена, съгласно изискванията на Закон за професионално образование и обучение (ЗПОО) и НАПОО.
Учебните програми за отделните професии в областта на аудио-визуалните изкуства и дизайна са разработени от академични преподаватели, рекламни специалисти, изявени в интериорния дизайн и рекламата. Те дават възможност за придобиване на знания и практически умения за успешна реализация по специалността.
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.
Департамент „Стопанско управление“ е разкрит със Заповед № РД 14-126/28.07.2003г. на МОН, изменена със Заповед № РД 14-356/22.07.2008г. и потвърдена в Регистъра на МОН със Заповед № РД 14-406/28.09.2017г.
Неговото създаване, развитие и утвърждаване вече 15 години доказват високия професионализъм на екипа на „Иком Интелект“.
Преподавателският екип – проф. Нако Стефанов, проф. Толя Стоицова, проф. Поля Кацамунска, доц.д-р Йордан Йорданов, д-р Светла Хайдушка, Деян Дойков със своите знания и професионален опит, утвърдиха високия имидж на департамент „Стопанско управление“.
Следвайки съвременните тенденции на модерното обучение, Иком Интелект прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията (за работещи по професията).
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.
Богатата учебна библиотека, с която разполага департамента, дава възможност на владеещи английски език да използват оригинални американски учебници по отделните дисциплини.
Възпитаниците на колежа реализираха успешно своите знания и доказаха в действие девиза на колежа „ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ”

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 345 „Администрация и управление“
Професия: Код 345020 „Фирмен мениджър“
Специалност: Код 3450212 „Предприемачество и мениджмънт“
Степен на професионална квалификация: четвърта
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 345 „Администрация и управление“
Професия: Код 345120 „Икономист“
Специалност: Код 3451204 „Икономика и мениджмънт“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код: 344 „Счетоводство и данъчно облагане“
Професия: Код 344030 „Оперативен счетоводител“
Специалност: Код 3440301 „Оперативно счетоводство“
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 346 „Секретарски и административни офис дейности”
Професия: Код 346010 „Офис-мениджър”
Специалност: Код 3460101 „Бизнес администрация”
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ

ФИРМЕН МЕНИДЖЪР

 
Професионално направление:
Код 345 „Администрация и управление”
Професия:
Код 345020 „Фирмен мениджър”
Специалност:
Код 3450212 „Предприемачество и мениджмънт”
Степен на професионална квалификация: четвърта
Програмата е насочена към…

НАШИ ПАРТНЬОРИ