стопанско управление

Колеж „Иком интелект“ стартира обучения в сферата на „Стопанското управление“, като през 1996 г. разкрива първото частно професионално училище по икономика и мениджмънт в гр. София. През 1998 г. дипломира първи випуск „Икономист-мениджър. Следващите години професионалното направление „Стопанско управление“ е водещо в обучението на стопански кадри – мениджъри в България. „Иком интелект“ разкрива филиали в градовете Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Хасково. Колежът с професионално направление „Стопанско управление“ през 2005 г. е обявен от Фондация „Човешки ресурси“ за колеж на годината. Същият е приет за член на Българския съюз та частните предприемачи „Възраждане“.
В продължение на 10 години „Иком интелект“ е представител на Cook’s Institute of Electronics Engineering (CIEE) – USA в България. Стартира обучение с преподаване на английски език. Колежът е приет за член в National Menagement Association (NMA) – USA.
През 2007 г. „Иком интелект“ подписва договор за партньорство и продължаващо обучение след завършване на колежа за бакалавърска степен в университета EUROPEAN UNIVERSITY – Испания (Барселона).
Департамент „Стопанско управление“ е пререгистриран и потвърден в Регистъра на МОН със Заповед № РД 14-406/28.09.2017г.
Неговото създаване, развитие и утвърждаване вече 25 години доказва високия професионализъм на екипа на „Иком Интелект“.
Преподавателският състав – проф. Нако Стефанов, проф. Толя Стоицова, проф. Поля Кацамунска, доц.д-р Йордан Йорданов, д-р Светла Хайдушка, Деян Дойков, д-р Пламен Пъчев със своите знания и професионален опит, утвърдиха високия имидж на департамент „Стопанско управление“.
Следвайки съвременните тенденции на модерното обучение, колеж „Иком Интелект“ прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията (за работещи по професията).
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, която дава възможност на дипломираните да получат документ по EUROPASS.
Богатата учебна библиотека (на български и английски език), с която разполага департамента, дава възможност на колежаните да използват оригинални европейски и американски учебници по стопанско управление(мениджмънт).
Възпитаниците на колежа реализират успешно своите знания и доказват в действие девиза на колежа „ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ”

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 345 „Администрация и управление“
Професия: Код 345020 „Фирмен мениджър“
Специалност: Код 3450212 „Предприемачество и мениджмънт“
Степен на професионална квалификация: четвърта

Пълен текст »