БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на колежа е орентирана към създаване и обновяване с нова специализирана учебна литература, на български и на английски език, в сферите на:
• Икономика
• Мениджмънт
• Маркетинг
• Туризъм – Хотелиерство, Ресторантьорство, Екскурзоводство
• Дизайн – Интериорен и Графичен
• Масови комуникации – Радио- и ТВ водещи

Библиотечният фонд включва:
• Учебни пособия (на хартиен или електронен носител) предоставени на колежаните в текущия учебен процес.
• Бизнес информационни справочници
• Периодични издания по тематични направления
• Аудио – визуални носители на бизнес информация
• Собствени издания на “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” в поредица “Знаещ, можещ, богат”
Издание на колежа  –  в. “Колежански вести”
Оригинални американски учебници и пособия (над 150 учебника специализирани по мениджмънт)
Специализирани издания за обучение на бизнес-английски.

Дарителски фонд:
Дарителският фонд “ПРОФЕСОР Д-Р БОРИС МАРИНОВ” е учреден на 24 юли 2003г. от г-н Здравко Маринов и г-жа Анна Маринова.
Двамата учредители са родители на покойния проф.д-р Борис Маринов, бивш преподавател в колежа “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” и програмен директор на програмата по бизнес-администрация на английски език.
Библиотеката съдържа книги, дарени от г-н Здравко Маринов, книги, закупени със средства на Дарителския фонд и книги на колежа “ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”.

На английски език:

Учебната библиотека на английски език е съобразена с разработените учебни програми преподавани на английски език.
За всяко тематично направление:
• Икономика
• Мениджмънт
• Маркетинг
• Реклама
• Счетоводство
• Финанси
• Бизнес Математика
• Предприемачество
• Лидерство
• Бизнес комуникации
• Психология
• Право
• Статистика
се предоставят учебници на водещи световни издателства.

 

На български език:
Учебната библиотека на български език е събрана и подредена по тематични направления, съобразени с утвърдени от МОМН и НАПОО учебни програми и курсове.
За всяко тематично направление:
• Икономика
• Мениджмънт
• Маркетинг
• Реклама
• Счетоводство
• Финанси
• Бизнес математика
• Предприемачество
• Лидерство
• Бизнес комуникации
• Психология
• Право
• Статистика
се предоставят учебници на водещи български издателства за периода от 1990 до 2011 година

 

ИКОМ ИНТЕЛЕКТ ООД има самостоятелна издателска дейност в поредица
„ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ”. Най-новите годишни издания може да откривате текущо в тази рубрика.

Издания на библиотеката за 2011 година са:
Нако Стефанов – „Организационна култура и управленска етика”
Димчо Тодоров – „Хотелиерство”
Димчо Тодоров – „Ресторантьорство”
Пламен Павлов – “Online журналистика”