Заявление за обучение

  • Формата на заявлението за обучение можете да изтеглите оттук.
    Попълнете всички полета означени с ( … ).
    Моля, изпратете на:  ecom_sf@abv.bg
  • Формата на заявлението за включване в процедура за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене можете да изтеглите оттук.
    Попълнете всички полета означени с ( … ).
    Моля, изпратете на: ecom_sf@abv.bg