ЛИЦЕНЗИИ

2017-Удостоверение на МОН за вписване в регистъра на частните колежи

 

2017-Заповед на министъра на образованието и науката

 

2012- Лицензия на център за професионално обучение

 

2007 – Лицензия на център за професионално образование и обучение

 

2004 – Лицензия на център за професионално образование и обучение

 

1997 година – Учредяване и членство на Българска Асоциация на Частните Училища (БАЧУ)