ПЧЕЛАР

Професионално направление: Код 621 „Растениевъдство и животновъдство”
Професия: Код 621040 „Техник – животновъд”
Специалност: Код 6210406 „Пчеларство и бубарство”
Степен на професионална квалификация: трета

Цели на курса:
Базовият курс на обучение за придобиване на професия „Пчелар“ ще Ви научи
• Как да работите с пчелите, за да получите повече мед;
• Кои са последните тенденции в развитието на световното пчеларство;
• Как да създадете биологичен пчелин, да разпознавате качествата на пчелните продукти, които произвеждате;
• Как да работите с търговците от страната и чужбина.
Професията „Техник – животновъд „Пчелар “ е динамична и перспективна, даваща възможност за професионална реализация у нас и чужбина.

Пчеларят трябва да знае и да може:
• познава анатомията и морфологията на пчелното семейство;
• закономерности и отглеждане на пчелно семейство;
• отглеждане на пчелни майки, подмяна и придаване;
• болести и неприятели по пчелите и борба с тях;
• видове челни продукти, добиване и преработка;
• работи с пчеларски инвентар;
• прилага технологични решения при отглеждане на пчелното семейство;
• спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
• познава и прилага новите технологии в пчеларството;
• познава видовете медоносна растителност и пчелна паша;
• медов баланс;
• познава химичния и технологичен контрол на пчелните продукти;
• Маркетинг на пчелни продукти;
• Познава изискванията за еко и биопчеларство.

Предимства на предлагания курс:
• Преподавателски екип – действащи пчелари
• Светослав Софрониев – пчелини в обл.Монтана
• д-р Пламен Димитров – пчелини в гр.Карнобат
• Петрослав Гаджински – пчилини в гр. Кюстендил
Ръководител на курса : г-н Младен Котларски
• Онагледяване на учебния процес с много аудио и видео материали;
• Осигуряване на учебни пособия по всяка от учебните теми;
• Дискусия по време на лекциите и споделяне на пчеларски практики;
• Работа с най-нови модели пчеларски инвентар (къде и как да се закупи с цел оборудване на НОВ пчелин).

В настоящия курс учебните занимания – теория и практика, ще са съобразени с технологичното време за работа в пчелин.
Учебният процес се организира в два модула – лекционен модул и практически .
Лекционен модул: с продължителност пет месеца, съботно-неделен – начало: 17.11.2018 г
Практикумът се провежда през месеците април и май, като се организират посещения на действащи пчелини, с демонстрация на най-нови пчеларски практики
Цената на курса: 350.00 лв., като съществува възможност за плащане на две вноски .
Срок за записване: 15.11.2018 г.
Заявка за участие в курса и записване на тел.:
0878 909 939 и на e-mail: ecom_sf@abv.bg

Позиции и отговорности:
Професия „Пчелар” позволява да работите в различни сектори, свързани с пчеларството в България и чужбина или да създадете и развиете собствен пчелин.

Изисквания към кандидата за обучение:

• Копие на диплома за средно образование
• 3 бр. снимки
• Заявление по образец