КУРС ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА „ПЧЕЛАР“

Курс за валидиране на знанията за придобиване на професия „Пчелар”

Съгласно Наредба №2 на МОН от 13.11.2014 год., ЦПО „Иком Интелект” дава възможност на желаещите да се включат в процедура за валидиране и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение за професия „Пчелар” .
Организират се изпити за издаване на удостоверения за професия „Пчелар” всеки месец по допълнително съгласуване на точна дата и час. Същите да имат опит в отглеждането на пчели.

Организация за валидиране на знанията:

1. Подаване на Молба – заявление по образец
2. Самостоятелна подготовка за провеждането на изпита по предварително подготвени от нас учебни материали.
3. Съгласуване на точна дата, час и място за събеседване и изпит

Ръководител на курса: Младен Котларски

След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация.