Учебната година за специализираните курсове по пчеларство ще стартира през м. октомври 2018 г. Организират се под формата на работни семинари, съботно-неделни, с продължителност до 30 уч.ч. по следните тематични модули:

1. Съвременни технологии – кошери, пчеларски инвентар;
2. Болести по пчелите и най-често използвани лекарствени препарати;
3. Видове храни и хранене на пчелите;
4. Отглеждане на пчелни майки;
5. Медоносна растителност – фенологичен календар;
6. Еко и биопчеларство – пчелни продукти;
7. Творческо пчеларство – Малъйхин.

На участниците в семинара се издава документ за част от професия „Пчелар“.
Датата, мястото и цената на всеки от семинарите ще бъде съобщавани текущо в сайта и във в-к „Пчели“.
Курса може да се организира на място в пчеларските дружества.

Курс за валидиране на знанията за придобиване на професия „Пчелар”

Съгласно Наредба №2 на МОН от 13.11.2014 год., ЦПО „Иком Интелект” дава възможност на желаещите да се включат в процедура за валидиране и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение за професия „Пчелар” .
Организират се изпити за издаване на удостоверения за професия „Пчелар” всеки месец по допълнително съгласуване на точна дата и час. Същите да имат опит в отглеждането на пчели.

Организация за валидиране на знанията:

1. Подаване на Молба – заявление по образец
2. Самостоятелна подготовка за провеждането на изпита по предварително подготвени от нас учебни материали.
3. Съгласуване на точна дата, час и място за събеседване и изпит

Ръководител на курса: Младен Котларски

След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация.

Съботно-неделен курс.
Осем дни по 4 часа – 32 часа.
Група от 5 човека.
Цена на курса 150.00 лева

Въведение в CorelDRAW
Какво представлява векторната графика и с какво се различава от растерната, начален екран, навигация, инструменти, цветови модели, вмъкване на външен файл, запазване, файлови формати и затваряне на документи, експортиране на файл…

Основни действия в CorelDRAW
Трансформации, копиране, поставяне, клониране и изтриване, подравняване и разпределяне, помощна мрежа, слоеве, групиране…
Инструменти за рисуване, чертане и оформяне на векторни обекти и криви в CorelDRAW
Видове криви, сегменти и възли. моделиране и редактиране, рисуване, изчертаване…
Работа със запълвания, видове запълвания в в CorelDRAW
Запълване, очертаване, очертания…
Специални ефекти в CorelDRAW
Деформация, придаване на обемност, копиране, клониране…
Работа с текст в CorelDRAW
Видове, вмъкване, форматиране, преобразуване

Съботно-неделен курс.
Осем дни по 4 часа – 32 часа.
Група от 5 човека.
Цена на курса: 250.00 лева

Общо въведение и навигация в Adobe Photoshop
Общо представяне на Photoshop, отваряне на файлове, интерфей, файлови формати, прозорци и табулатори, панели и работно пространство, команда Zoom, размер на изображението, запазване на изображението, използване на изображения от интернет…

Основни инструменти в Adobe Photoshop
Tool Panel, Lasso, Quick Selection and Magic Wand Tools, Brush, Color Replacement Tool, Gradient Tool, Blur, Sharpen, Burn and Dodge Tool…

Практическа работа
Обработка на изображения

Всички курсисти получават удостоверение за завършен курс образец 3-37

Професионално направление: Код 342 „Маркетинг и реклама”
Професия: Код 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности”
Специалност: Код 3420201 „Маркетингови проучвания”
Степен на професионална квалификация: втора

Начало на курса: след on-line записване за индивидуално обучение.
Продължителност: до три месеца
Място на провеждане: гр.София, ул.”Христо Белчев”№21
Ръководител на курса: Иван Попов
Цена на курса: 290.00 лв

Вие имате силни маркетингови умения, смесени с добро познаване на технологичната среда и еволюцията.
Вие ще можете:
• да анализирате даден пазар,
• да определяте позициониране на марката,
• да проектирате дигитална комуникационна кампания,
• да пускате на пазара нови продукти.

Целта на това обучение е да се даде възможност на всеки участник да се научи как да се управлява една марка в Интернет. Обучението е базирано на действителни случаи от практиката.
Вие ще се научите как да получите по-добро разбиране на потребителите. Ефективно и оптимално да използвате различни канали за комуникация – мобилни платформи, социални мрежи, електронна поща, платено търсене. Да разработвате стратегия за бранд на съответно съдържание.
След успешно полагане на изпит по теория и практика по специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация, част от професия Код 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности”.

Професионална реализация:
Digital маркетинг мениджър, Brand мениджър, Web Project Leader, Консултант Е-Бизнес и Електронна търговия, Social Media Manager, Online Media Planner.
Ще се запознаете с всички уеб медии, ще работите в тясно сътрудничество с продуктови мениджъри, трафик Мениджъри,  креативни хора.

Консултант и преподавател: Иван Попов, Директор „Информация, контакти, проекти” на Европейски интернационален портал From YOU for YOU

Записването става в офиса на Колеж Иком Интелект
всеки работен ден от 9.30ч до 17.30ч
гр. София, ул. „Христо Белчев“ 21, етаж 1, стая.108
или използвайте онлайн записване

За повече информация:
0879 529 508 – Иван Попов,
0878 909 939 –Учебен отдел
E-mail: ecom_sf@abv.bg