Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Инструктор” по конен спорт
Специалност: Код 813030„Конен спорт”

Начало на курса:
18.10.2018 г. от 13.30 часа
Място на провеждане:
Тракийски университет, Аграрен факултет
гр. Стара Загора 6000, Студентски град, стая.601
Ръководител на курса: проф. Бързев
Цена на курса: 600.00 лв

Организацията на обучение е на модулен принцип
І. Базово обучение,
ІІ. Специализирано обучение и
ІІІ. Учебна практика.
Прием:
1. Копие на диплом за завършено средно образование
2. Заявление – по образец, попълва се на място на 12.04.2018г.
3. Учебната такса са внася по банков път или при откриването на курса
График на курса, учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална квалификация ще бъде дадена от г-жа Софка Младенова – Директор на ЧПК „ Иком Интелект“
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация.

За повече информация: Учебен отдел 0878 909 939